Maslina 2012

priznanje uljari u kojoj je prerađeno najviše nagrađenih ulja