Dani masline 2013

priznanje uljari u kojoj je prerađeno šamp ulje